Kwaad op de verkeerde

Schoppen doe je niet naar boven. Dat doe je naar beneden.

Het lijkt een natuurwet.

Bij ons in de stad windt een aantal mensen zich enorm op. Of dat wel of niet terecht is, maakt niet eens uit in dit geval. Wat je ziet, is een groep mensen die zelf niet bepaald in de sociaal kansrijkste positie verkeren. Of ze nu werken of niet: tot de hogere sociaal-economische statusklassen horen ze niet.

Ze zijn kwaad omdat Leiden een veroordeelde toestaat in de stad te komen wonen.

Ze belegeren de woning. Ze bedreigen de ex-gestrafte. Ze bedreigen de burgemeester. Ze tonen hun tanden en spierballen.

De gemeente reageert met een samenscholingsverbod. Niet dat in de APV van Leiden te vinden is bij hoeveel mensen van samenscholing sprake is. Je zou denken dat het helemaal afhankelijk is van de beoordeling door Oom Agent.

Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

1. Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag te vertonen als dat leidt tot wanordelijkheden.
2. Eenieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval waardoor er ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.
3. De burgemeester kan voor een openbare plaats of weg voor een beperkte periode een samenscholingsverbod afkondigen indien naar het oordeel van de burgemeester op deze openbare plaats of weg de openbare orde ernstig wordt verstoord door veelvuldige en structurele hinder of andere vormen van door een groep veroorzaakte overlast.
4. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op terreinen, wegen of weggedeelten die door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.
5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het vierde lid gestelde verbod.
6. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Het gebod geldt in een vrij groot gebied; een gebied waarin ook scholen en supermarkten liggen. Je kúnt je afvragen of groepjes leerlingen, en vooral groepjes ouders, nu ook samenscholen en weggestuurd kunnen worden.

Samenscholingsverbod

Het is toch wel weer grandioos. In hun blinde verontwaardiging – laten we het maar netjes formuleren – hebben de demonstranten het voor elkaar wéér de lasten neer te leggen bij degenen die er geen bal mee te maken hebben. Opruiers hebben vaker de verkeerde dan de juiste doelen geraakt.

Ook hier geldt het: naar beneden schoppen en trappen durven we wel. Die slachtoffers zijn toch niet goed in het zichzelf verdedigen. Datzelfde naar boven doen durven we niet. Dan loop je echt risico; om stevig vervolgd en gestraft te worden.

Zo laf zijn we ook weer wel.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s