Vergadertijd=verkwiste tijd=onzin!

Wat hebben we toch tegen vergaderen? Als mallen rennen we aan achter mensen die beweren dat het slecht is: te emailen, vanaf een vaste werkplek te werken, niet flexibel te zijn, en te vergaderen, zeker als het zíttend gebeurt. Wat opvalt, is dat het iedere keer zeer kwantitatieve benaderingen zijn: men meent te kunnen berekenen wat de tijdwinst of het tijdverlies zijn. Onzin. Het zijn vooral uitermate normatieve redeneringen. Redeneringen die juichend zouden worden ontvangen door werkgevers in de era voordat al onze moderne mogelijkheden er waren, omdat ze werknemers nóg meer onder druk zetten.

Het zijn zotte redeneringen. Neem die van de plots opstekende afkeer van ‘vergaderen’. Vergaderen is een symbool geworden van de ‘oude situatie’. Ook interessant, want de modernste variant van een onbewijsbaar en dooddoenend argument is de bewering dat iemand ‘in de verleden tijd leeft’, ‘nog niet doorheeft dat het nu allemaal anders is en werkt’, ‘zich krampachtig vasthoudt aan de oude wereld’, ‘niet snapt dat we op de drempel staan van (vrolijk kleurende) nieuwe tijden’. Maar niemand die dat kan hard maken. Het zijn meestal drogredenen op basis van emotie, vaak het wensdenken.

Een vergadering is een samenkomst van een groep mensen. En meteen daarna wordt het al leuk, want die groep kan bijeen komen om iets te bespreken of om een besluit te nemen. Niet iedere vergadering is besluitvormend. Daar is het belangrijkste valluik waar tegenstanders van ‘vergaderen’ in tuimelen. Het maakt, kortom, nogal wat uit waarvan sprake is, wat voor vergadering. Maar zelfs in het geval van een besluitvormende vergadering kun je je nog voorstellen dat het uitwisselen van argumenten relevant is. Denken dat je dat kunt doen via indirecte middelen (email) is ontkenning van het debatproces.

30821578669295476NaSsyoh1c

Maar goed. We gaan uitrekenen wat die vergadertijd kost, zoals bijvoorbeeld innovatie-expert (en cabaretier) Jasper van Kuijk voorstelde in de De Volkskrant van 14 november: Een nieuwe plugin voor vergadertijgers, de kostenklok. Omdat het meestal om kenniswerkers gaat, zal dat een fors bedrag zijn. Jammer genoeg is dat de vraag waarom het zou draaien, niet. De vraag waarom het draait is of de aanpak de doelmatige is in vergelijking met andere methoden. Daarmee stel je meteen de vraag naar wat doelmatig kenniswerken ís.

De vraag moet worden gesteld of in productieomgevingen – en daarover hebben we het! – geheel solo werkende kenniswerkers functioneel zijn. Nee, dus. De essentie van hun werk is juist in teamverband te werken door expertise(velden) samen te brengen. Dat kan alleen door samenspraak en -werking. Of je dat nu een vergadering noemt of anders; zónder gaat het minder.

Eerlijk gezegd vind ik het verdacht maken van ‘vergaderen’ één grote manipulatiepoging, framing. Vergaderen is niet een tijdje bij elkaar zitten om eindeloos te wauwelen over verplichte agendapunten. Dat zal vast bestaan, maar is óók een karikatuur. Zo vergaderen besturen, RvC’en, wellicht, maar ook dáár heeft dat een plaats.

Afrekenen op gebruikte vergadertijd – en daarmee gemaakte kosten – verloochent op grootse wijze dat vergaderen op zich voor kenniswerkers gewoon produceren ís.  Het is wérk; in een andere vorm dan zwetend met hamer en aambeeld, maar het ís werk. Het probleem waar u mee worstelt, is het probleem van de zichtbaarheid. Diensten, kennis en ontwikkeling zijn onzichtbaar, ontastbaar. Dat is geen vrijbrief voor gezwam, maar wel een vaststelling. Net zo goed als dat ik daarbij vaststel dat de mensen die zo goed menen te weten hoe de toekomst eruit ziet zelf feitelijk helemaal in het verleden leven en niet kunnen omgaan met de nieuwe werkelijkheid.

Klein irritant geëtter

Ooit een eind gewandeld met zand tussen je tenen? Of een kiezelsteentje in je schoen? Zo’n ienemienie klein steentje? Dat je na een paar kilometer het gevoel hebt dat je voet in brand staat? En na nog wat meer tijd je ontdekt dat er gewoon bloed op je wandelsokken zit? Omdat je, eigenwijs, dacht wel door te kunnen lopen met dat zand of dat steentje. Dat doe je één keer en, tenzij je een ezel bent, daarna niet meer.

Kleine dingen met grote gevolgen, zullen we maar zeggen.

We kijken zo makkelijk over kleine dingen heen. Veronachtzamen ze. Of interpreteren ze vanuit eigen perspectief, terwijl een ánder perspectief relevanter is. Klinkt vaag? Lees eens mee…

Stel je woont in een rijtjeshuis. Bij jou in de straat is het een zootje qua zwerfvuil. De vuilcontainer is altijd vol. Uit het huis naast stijgen de vreemdste geuren op; de buren zijn mensen die een exotische taal spreken, anders ruiken en andere gebruiken hebben. Je grootste bezit, een oude auto, kun je met moeite in de straat kwijt, laat staan voor de deur parkeren, Het is druk. En laten we vooral niet vergeten dat het naakte feit dat je hier woont tégen je werkt; zeker bij het vinden van werk en sinds kort ook bij het online (postorder)bestellen.

Je bent een tweede of derde generatie allochtoon – iemand van andere etnische afkomst – en wordt daarop aangekeken; terwijl je juridisch gewoon een volwaardig Nederlander bent. Nergens kun je het hard maken, maar je vóelt gewoon dat anderen je minder vinden dan zijzelf. Je vóelt dat je nergens wordt aangenomen omdat je meer moet bewijzen dan anderen.

Het zijn stuk voor stuk weg te rationaliseren feiten, als mensen zulke verhalen aandragen om aan te geven dat het niet verwonderlijk is dat zij zich gedragen zoals zij zich gedragen. Wat we níet zien, is dat de opstapeling van ‘kleinigheden’ leidt tot grote irritaties, tot grote onvrede, tot het gevoel te worden buitengesloten. Dat geldt voor de bewoner van een volksbuurt die nooit als eerste wordt opgekalefaterd. Dat geldt voor een jonge allochtoon.

Het wegdraaien van ‘de samenleving’ is een gevolg van zulke kleine steken. Het is helemaal niet zo onvoorstelbaar dat je je eigenwaarde herstelt via eigen normen, eigen rolmodellen, eigen doelen. Waarom je neerleggen bij die van degenen die je toch al de indruk geven je niet al te serieus te nemen?

Schoppen. Treiteren. Uitdagen. Provoceren. Dát is, denk ik nog steeds, is wat veel mensen in die situatie laten zien. Sissende en rochelende jonge Marokkanen wéten dat het niet wordt gewaardeerd en doen het dus juist. De autochtone jongere met de nazi-symbolen op z’n jas: is het écht, of is het provoceren?En wat zou de diepere verklaring kunnen zijn voor het fenomeen dat veel volksbuurten een cultuur kennen die min of meer diametraal tegenover die van de ‘betere klasse met smaak’ staat?

Het is geen goedpraten. Zeker niet. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de discussies over de islam dan valt keer op keer op dat deze verklaring zelden tot nooit wordt meegenomen: dat het provocatie is in de soort ‘kijk mij eens iets doen wat jij niet fijn vindt’. Dat heeft niets met geloof te maken, dat heeft álles te maken met de wetenschap dat ‘wij’ dat geloof bedreigend en niet prettig vinden.

Hoe je dat oplost? In elk geval niet door (bewust? onbewust?) de feitjes, de zandkorreltjes, te bagatelliseren en net te doen alsof het allemaal ‘wel meevalt’. Dat doe je wel door de irritaties serieus te nemen, ook als ‘wij’ ze niet (direct) herkennen. Het wás een makkelijke oplossing. Het ís nu een moeilijkere, want ‘zij’ hebben ook door hoe ze ‘ons’ kunnen raken. Met zwartepiet, met confronterend gedrag en kleding; want het duurde allemaal te lang.

“Sla dan. Sla me dan” tegen je roepen, tegen een agent roepen. Dat is het eigenlijk. Uitlokken. Helemaal fout, maar ónvoorstelbaar?!