Internet of things? No way

Vorige week viel er een bekeuring op de mat. In Duitsland was onze auto geflitst en dat kostte dus net geen €120. Gelukkig waren wij helemaal niet in Duitsland geweest. Dat was onze zoon plus vriend wél, met onze auto. Bij de bekeuring hadden de nauwkeurige Duitsers ook een briefje gevoegd waarop ik kon aangeven al dan niet de bestuurder te zijn geweest, en wie het dan wel was geweest als ik ‘neen’ antwoordde. Briefje ingevuld en ingestuurd.

Zo zijn er zat voorbeelden te verzamelen van geautomatiseerde systemen die onderling communiceren via ingevulde papieren formulieren. En dat in een tijdperk waarin de computer alles kan. Maar wel onder voorwaarden.

Het is wellicht het onderschatste probleem van de tegenwoordige tijd: dat je om computers met elkaar te laten communiceren wel dezelfde taal moet spreken. Of misschien niet eens taal, maar wel overeenstemming over begrippen.

Communicatie is lastig. In mijn onderzoekerstijd, kan ik me herinneren, stuitten we op het probleem dat in de wereld van de sociale zekerheid verschillende definities van het begrip armoede en vooral armoedegrens bestonden. Niet één, twee of drie, maar ik meen zo’n tien, twaalf. En nog steeds is het zot om te merken dat verschillende organisaties uit hoofde van hun taakopvatting eigen definities hanteren voor in de volksmond dezelfde situaties. Zoek maar eens uit hoe het zit met ‘inkomen’ of ‘netto-inkomen’.

Maar goed. Dát wereldje gaan we dus overbrengen naar een digitale omgeving, naar een wereld die dommer is dan wijzelf en instructies nodig heeft. Eigenlijk is het nog triester. Zo’n vijftien jaar geleden heb ik met m’n oren zitten klapperen bij een bijeenkomst van het BKWI over de samenwerking op de Werkpleinen. Op de agenda stond ‘gebruik gemeentelijke en arbeidsbureau-pc’s’ (vrij vertaald). Het ging precies daar om: op Werkpleinen werken diverse diensten samen, in ‘het belang van de cliënt’, maar hun systemen waren niet te koppelen en dus kregen de ambtenaren er een computerscherm bíj.

Heel veel beleidsambtenaren en politici zijn gevallen voor het verleidelijk karakter van softwaresystemen, als oplosser van ‘alle’ problemen. Inmiddels zal toch wel duidelijk zijn dat dat niet het geval is en dat het vooral de consultants van allerlei allooi zijn die garen spinnen. Toch?!

Het is ook godsgruwelijk lastig bestaande systemen te koppelen. Doelen en processen wijken af. Geldt dat al voor fysieke processen in de reële wereld, in de digitale is het geen steek anders. Koppelen betekent een hogere macht, een meta-dienst, laten disciplineren. De ontwikkeling van ‘slimme’ software is in elk geval nog niet betrouwbaar genoeg en zeer waarschijnlijk zelfs helemaal búiten het zicht van ambtelijke beslissers.

En dan komt er dus een Internet Of Things aan.

Dat concept wordt vaak gerepresenteerd door ‘de koelkast die zelf bestellingen doet in het computersysteem van de leverancier’.  Blijkbaar hebben we iets met koelkasten, maar het Internet of Things gaat toch echt veel verder. Feitelijk is het een heel logische stap in de digitale communicatie. Daarin snijd je immers zo veel als mogelijk middle men, intermediairs weg. Dus: uw auto belt zonder vragen uw ongelukslocatie door, uw hippe horloge bepaalt uw verzekeringspolis en -premie, uw huis ontvangt u ‘s avonds met een aangename temperatuur en verlichting. U bent lijdend voorwerp.

Een heel mooie – want eigenlijk easter egg –  hoorde ik aan het diner tijdens Lunä Talk in Leiden. Een spraakgestuurd huissysteem reageert verbolgen én bestraffend(!) op krachttermen. Bij een derde krachtterm móet excuus worden aangeboden, anders stopt het systeem. Echt. Pas bij “sorry” start-i weer op. Een geintje. Of toch niet?

In elk geval, communicerende en denkende computers – onvermijdelijk – zullen nog heel wat hobbels moeten nemen. En één van de belangrijkste is dat ze een eigen taal en normen- en waardensysteem zullen moeten hebben om mee te werken. Dát wordt spannend, want tot nu moeten ze zich behelpen met de gebrekkig-inconsistente communicatie van mensen.

 

 

 

Vrijheid verslaaft

Soms vraag je je af waar je je druk om maakt. Of waar we ons met z’n allen druk om maken. Soms – eigenlijk best vaak – denk ik dat we onszelf bang (laten) maken. De toekomst is ongewis, is een zinnetje dat ik in m’n jeugd vaker hoorde dan vandaag de dag. Alsof onze verwetenschappelijking ook een idee met zich mee bracht alsof we de toekomst moeten kunnen peilen. Het is – ik beweerde dat al vaker – een volslagen verkeerd gebruik van wetenschap en data. Die zijn niet bedoeld om te voorspellen, maar om te begrijpen. En sommige dingen begrijpen we nog steeds niet goed; laat staan dat we die kunnen voorspellen. Vooral ons eigen gedrag niet.

Enorm opgewonden, rood aangelopen zijn forse groepen mensen als zij zich weer druk maken over ‘de tsunami aan buitenlanders’. Al het vreemde is eng en bedreigend. Angst. Het zijn bange mensen. Natuurlijk heeft het iets spannends, zo’n verandering. Net zoals die keren in je jeugd dat je iets heel nieuws moest doen, het onbekende tegemoet. Van de lagere school naar de middelbare school: plots is je hele klas verdwenen, ben je alleen. Of je eerste kind: plots overweldigt de verantwoordelijkheid voor dat léven je. Niet mis. Die verhuizing: nieuwe buren, nieuwe omgeving, nieuwe oude vertrouwde routes, nieuwe geuren.

Het zijn eigenlijk allemaal momenten die ons uit balans brengen. Ze horen bij het leven, want da’s helemaal niet rustig, stabiel en voorspelbaar. Da’s veranderlijk en onvoorspelbaar. Of wist u in 2007 dat de pensioenleeftijd zó drastisch zou worden verhoogd? Waarom wénste u al de uwen dan een goed 2015 in de nieuwjaarsnacht, als u toch al wist dat 2015 op 2014 zou lijken? Ik weet van mezelf dat in die nacht van die gedachten langs komen als ‘zal die of die er eind van het jaar nog zijn?’. En nu, op vier-vijfde, zijn er mensen en dieren dood waarvan ik het niet verwachtte.

naamloos

Veranderen hoort erbij. Verzet ook. En die twee hebben een verwantschap als je jong bent. Op een gegeven moment verzet je je, op zoek naar een eigen identiteit. Het verschrikkelijke puberen is begonnen. Ietwat meewarig kijk je ernaar als je ouder bent. Naar die jonge mensen die zo enorm geïnspireerd een eigen identiteit zoeken en tijdens die tocht dezelfde stappen zetten als wij, hun ouders. De jonge mensen die op gloeiendhete zomerdagen stug doorlopen in lange zwarte leren jassen; de nors kijkende die ver weg bij z’n ouders toch door de stad banjert; het is allemaal al eens eerder gedaan.

Ik kwam er pas drie tegen. Op de fiets: een gemiddeld middelbare school meisje, een jongen met een hoodie over z’n hoofd, en een meisje met een hoofddoek. Voor zover ik kon horen, hadden ze het over school; iets met een proefwerk. Drie heel verschillende types, zo te zien.

Het beeld was zó ongelooflijk normaal en vanzelfsprekend, dat ik dacht: “waar maken we ons druk om?”. Denken we nu echt dat meisjes met een hoofddoek een bedreiging zijn? Denken we echt dat hoodies bij (pseudo)crimineel gedrag horen? Is het niet ook een uiting van identiteit: ‘dít ben ík!’?

ontkooing

Maar nog veel belangrijker: zou het niet zo zijn dat mensen die eenmaal aan vrijheid hebben geroken, die niet meer kwijt willen? Ofwel, denken we echt dat jonge mensen die nu oprecht en hartgrondig hun positie als islamiet bepalen anders zijn dan de tiener die anarchist – of liberaal – wil zijn? Wíl zijn; niet: ís. Dat zal pas later blijken: wat je echt bent. Zal iemand die kan doen en laten wat-i wil, daar ooit nog afstand van doen? Ook als z’n geloof dat eist? Zal dan niet eerst dat geloven in een geloof ter discussie komen?

Kortom, ik geloof niet echt in een groot gevaar. Wel geloof ik dat er een heel stevige schokgolf door onze samenleving zal gaan. Er zal ongetwijfeld ook een en ander mis gaan; er zal best iemand uit de bocht vliegen; er zullen ook conflicten komen. Maar uiteindelijk krijg je de geest niet meer in de fles.

Want de angst die wij voelen, die kent de andere kant ook. Vandaar hun reactie: vrijheid is eng, ontkooit en maakt je eraan verslaafd.